Backstage finns 500 kilo is » Bajamajorna. Foto: Sirlet Orlot.

Bajamajorna står i militäriskt led. Allt är klart för morgondagen.


Leave a comment